Využitie EverBlock kociek vo vzdelávacích programoch STEM a STEAM

Čo je STEM

STEM znamená vedu, technológiu inžinierstvo a matematiku (z anglického science, technology, engineering and mathematics). Je to prístup ku K-12 študentom, ktorý je založený na propagácii spolupráce a praktického prístupu k vyučovaniu, zatiaľ čo sa sústreďuje na tieto kritické predmety a pripravuje myseľ dieťaťa na úspešnú budúcnosť v týchto oblastiach.

STEAM združuje oblasť umenia, dizajnu a humanitných vied do ideológie STEM vyučovania zdôrazňovaním kreativity prostredníctvom riešenia problémov a kritického myslenia.

EverBlock je perfektným doplnkom k akémukoľvek STEM a STEAM programu a je jednoduché ho kompaktne uložiť v triede.

Skúmajte fyziku v skutočnom svete, nie online.

Ako môže byť EverBlock použitý v STEM a STEAM programoch?

Spolupracujte, skúmajte a učte sa spolu.
Stavajte a učte sa, zatiaľ čo sa zabávate pri stavaní objektov podľa vašej predstavivosti.
Použite EverBlock pre vytvorenie interaktívneho učebného prostredia pre študentov všetkých vekových kategórií.
Užívajte si stavanie, zatiaľ čo vytvárate úžasné objekty a výtvory, ktoré učia študentov o princípoch dizajnu a stavby.

Skúmajte princípy dizajnu, inžinierstva a matematiky

EverBlock modulárne stavebné kocky v životnej veľkosti je praktický, zábavný a vzdelávací spôsob ako oživiť STEM a STEAM triedu. Kocky umožňujú deťom skúmať princípy dizajnu, inžinierstva a matematiky zábavným a vzrušujúcim spôsobom.

Predstavte si študentov, ktorí stavajú mosty, domy, nábytok a nekonečné množstvo iných výtvorov, zatiaľ čo sa popri tom učia nekonvenčnému mysleniu, ako rozmýšľať v 3 rozmeroch a rozvíjajú si schopnosti ako riešiť problémy, organizovať a plánovať.

Štrukturálna integrita EverBlock kociek ich robí ideálnymi pre stavebné a inžinierske projekty založené na spolupráci. Kocky sú dostatočne ľahké aj pre žiakov základných škôl, a prito dostatočne pevné, aby sa z nich v pokročilých STEM triedach dali postaviť konštrukcie v životnej veľkosti, ktoré sú spoľahlivé a udržia aj značnú váhu.

Zabávajte sa, zatiaľ čo sa učíte o matematike, architektúre a modulárnosti.
Vytvorte bludiská a iné ohrady pre aktivity robotov a iné aktivity.

S integrovaným vedením káblov v každej kocke je jednoduché pretiahnuť elektrické káble a LED káble cez danú konštrukciu, čo vám umožňuje rozšíriť funkčnosť a zabudovať kocky do všetkých typov vedeckých, inžinierskych a umeleckých projektov.

EverBlock v MIT, Cambridge Massachusettes, kde stavajú rôzne druhy úžasných objektov

Môžete si vybrať z 15 farieb, vrátane priehľadných kociek, ktoré môžu byť osvetlené z vnútra, 3 veľkostí kocky a ukončovacích krytov. EverBlock ponúka na výber z veľkého množstva vzorov a na dizajn orientovaných projektov. S EverBlock kockami môžete pretvoriť 2-dimenzionálne umenie do 3-dimenzionálneho sveta prostredníctvom stavania sôch alebo umeleckých inštalácií.

Vytvorte bludiská a iné ohrady pre aktivity robotov a iné aktivity.
Existuje toľko unikátnych spôsobom ako môžu byť EverBlock kocky použité na učenie.
Vytvorte kompletné triedy prostredníctvom EverBlock kociek a pridajte pocit inovácie do akéhokoľvek vyučovacieho priestoru.

Existujú doslova stovky rôznych spôsobom ako môžete použiť EverBlock kocky vo vašom vzdelávacom programe

Existuje množstvo rôznych spôsobov akými môžete využiť EverBlock kocky vo vašom vzdelávacom programe, keďže EverBlock je kreatívne médiu pre vyjadrenie a učenie sa. Môžete stanoviť učebný program alebo nechať študentov aby vyjadrili svoju kreativitu pod vašim dozorom, zatiaľ čo sa popri tom zabávajú.

EverBlock je skvelým nástrojom ako zdôrazniť kritické aspekty STEM a STEAM programov, ktoré sa snažia dosiahnuť:

Spoločná tvorba, spolupráca a komunikácia

Náš unikátny systém do seba zapadajúcich kociek predstavuje výzvy a inšpiruje, zatiaľ čo vám umožňuje stavať použiteľné objekty ako nábytok, steny a dekorácie tried.

Pre viac informácií o team buildingu kliknite sem.

Rozžiarte knižnice, triedy a vyučovacie priestory. Pridajte farbu do vyučovacích priestorov a vytvorte stoly, predeľovače a iné architektonické prvky.

Ste pripravení začať stavať vlastné objekty?

Skúste začať stavať použitím nášho 3D virtuálneho staviteľa
alebo
nás kontaktujte